DB2P - Burger
FR NL
Welkom  >  Burger  >  Burger

BURGER


 1.  

  Het online dossier ‘mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be biedt u een helder en compleet zicht op uw aanvullend pensioen.

   
 2. Cijfers over aanvullende pensioenen in België
  Dankzij de DB2P databank hebben wij ongehoorde inzichten in pensioengegevens en –cijfers en kunnen wij coherente en betekenisvolle datasets produceren. 
   
  Deze statistische overzichten stellen wij hier op een neutrale manier ter beschikking voor al wie er naar op zoek is.
   
  Zoekt u meer gedetailleerde informatie of bent u op zoek naar een geïnterpreteerde versie van deze gegevens, stuur ons dan gerust een mail: info@sigedis.fgov.be.
   
 3. Wat is een aanvullend pensioen?

  Naast het wettelijk pensioen, bestaat er ook een aanvullend pensioen. Het aanvullend pensioen kan u opbouwen als u werkt.

  Bent u een werknemer? Dan kan het zijn dat uw werkgever of bedrijfssector u een aanvullend pensioen aanbiedt. Bent u een zelfstandige? Dan kan het zijn dat u er zelf één opbouwt.

  Om een aanvullend pensioen op te bouwen, worden er bijdragen gestort aan een verzekeraar of pensioenfonds. Het aanvullend pensioen komt extra bovenop uw wettelijk pensioen en wordt meestal uitbetaald bij pensionering.

  Bekijk zeker ook ons infofilmpje voor meer uitleg over het aanvullend pensioen.
   

 4. Nog vragen?

  Voor meer info over aanvullende pensioenen in het algemeen, neem een kijkje op wikifin.be of fsma.be.

   

  Voor vragen over uw pensioenplan, neem contact op met uw werkgever of sector (voor sectorplannen) of met uw verzekeraar of pensioenfonds. Zij kennen uw situatie en plan het best.

   

  Voor vragen over de onlinedienst ‘mijn aanvullend pensioen’, kan u

  • ons online bereiken via het contactformulier op de website.
  • bellen naar de pensioenlijn 1765. U kan dit nummer bellen op werkdagen van 9u tot 12u. Kies voor 3 en daarna 4 in het keuzemenu en zorg er voor dat u uw rijksregisternummer (op de achterkand van uw eID) bij de hand houdt, zo wordt u sneller geholpen. 

   

 5. Hoe zit het met uw aanvullend pensioen?

  En u? Zal u een aanvullend pensioen krijgen? Hoeveel zal u krijgen? En wat gebeurt er met uw aanvullend pensioen als u te vroeg sterft?  Of weet u niet meer waar u een aanvullend pensioen hebt opgebouwd omdat u al op verschillende plaatsen werkte?


  Kortom, wil u weten hoe het zit met uw aanvullend pensioen? Het online pensioenportaal mypension.be helpt u daarbij!


  Via het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ krijgt u een globaal beeld van uw aanvullend pensioen. U kan hier:

  → Nagaan of u een aanvullend pensioen opbouwt of hebt opgebouwd.

  → Zien hoeveel pensioenreserve er al is gespaard tot nu toe. Bouwde u al meerdere rechten op tijdens uw loopbaan, dan krijgt u nu een totaal van alle pensioenplannen samen.

  → De lijst bekijken met al uw werknemersplannen of zelfstandigenplannen. Hier vindt u snel terug waar u iets hebt opgebouwd en welke verzekeraar of pensioenfonds die rechten nu beheert. Zo spoort u (al) uw vergeten pensioenrechten terug op. En bent u zeker dat bij pensionering alles wordt uitbetaald.

  → Op één plek een duidelijk en uniform overzicht vinden van uw rechten. Per pensioenplan ziet u de pensioenreserve, een raming van het te verwachten bedrag bij pensionering en – als die voorzien is – de overlijdensdekking.

 6. Procedure voor het meedelen van bepaalde aanvullende pensioeninformatie aan rechthebbenden
  Procedure voor het meedelen van bepaalde aanvullende pensioeninformatie aan ‘rechthebbenden’
   
  1. Overlijden of echtscheiding - Behoefte aan informatie
   
  Wanneer iemand overlijdt, zijn de nabestaanden vaak op zoek naar (al dan niet financiële) informatie met betrekking tot de overledene. Ook rond het aanvullend pensioen zijn er dan soms vragen. Het kan gaan om de vraag of de overledene zelf nog openstaande vorderingen had tegen de werkgever of de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds). Of nog, de vraag of de nabestaanden recht hebben op een overlevingspensioen.
   
  Een totaal andere situatie is die van gehuwde personen die willen scheiden en die vragen hebben over de vermogensbestanddelen waarover de partner beschikt. Deze moeten immers mee betrokken worden in de verdeling. Het aanvullende pensioen kan zo een vermogensbestanddeel zijn.
   
   
  2. Recht op informatie - Met respect voor de privacy
   
  Voor beide soorten situaties wenden de betrokkene, hun advocaten of soms ook notarissen zich tot Sigedis. Om dit correct te kaderen en om hier op te kunnen reageren met respect voor ieders privacy, heeft Sigedis het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling « Sociale Zekerheid » gevraagd zich hierover uit te spreken.
   
  Op 7 maart 2017 bevestigde het comité dat er in dergelijke situaties een recht op informatie kan bestaan ( Beraadslaging 17/021 ). Ter uitvoering daarvan werkte Sigedis een procedure uit. Op 5 september 2017 deelde het Sectoraal Comité mee dat deze procedure werd goedgekeurd.
   
   
  3. De procedure volgen
   
  Nabestaanden en gehuwde personen die gaan scheiden, kunnen onder bepaalde voorwaarden informatie krijgen over het aanvullende pensioen van respectievelijk de overledene of de gehuwde partner. De procedure vindt u hier.
   
  Voor meer informatie over deze procedure kan u ons bereiken:
   
  op het nummer 1765. Kies in het keuzemenu achtereenvolgens 1-3-4 
  via het mailadres contactcenter@sigedis.fgov.be
  of per klassieke post op:
   
  Sigedis vzw
  Dienst Operations – Contact Center DB2P
  Zuidertoren
  Europa Esplanade 1
  1060 Brussel
   
 7. Offline demo 'mijn aanvullend pensioen'

  Deze offline demo biedt de mogelijkheid om ‘mijn aanvullend pensioen’ te verkennen zonder zelf aan te melden. En dit via het dossier van een fictief personage met fictieve gegevens. De intro geeft in een oogopslag een overzicht van de informatie en functionaliteiten van onze online tool.

  De offline demo is ideaal om te gebruiken bij presentaties en vormingen over ‘mijn aanvullend pensioen’.
   
  Gebruiksaanwijzing: klik op de link ‘ offline demo’ en download het zip bestand. Pak het zip bestand uit ( extract) en bewaar alle folders op uw pc. Open de folder ‘ mypension_standalone_demo’. Om de demo in het Nederlands te gebruiken, klik op nl.html en open de demo in een Google Chrome browser.
   
 8. Persdossier
  Naast gegevens over uw wettelijk pensioen, geeft het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ op het pensioenportaal ook gepersonaliseerde informatie over uw aanvullend pensioen. Surf snel naar mypension.be/mijnaanvullendpensioen!