DB2P - Welkom
FR NL

WELKOM

 1. Aanvullende pensioenen vormen een essentieel element van het humanresources- en verloningsbeleid. Ze worden ook steeds meer beschouwd als een onderdeel van het algemeen pensioenbeleid. Om een overzicht te krijgen van deze extralegale voordelen, heeft de wetgever in 2006 beslist om een databank voor aanvullende pensioenen op te richten. 

  De doelstelling van deze databank? Informatie verzamelen over de opgebouwde rechten door werknemers, zelfstandigen en ambtenaren in het kader van de tweede pijlerpensioenen.

  Sinds 2011, is DB2P, de databank van aanvullende pensioenen, gecreëerd en beheerd door Sigedis, operationeel en worden er de periodieke aangiftes van pensioeninstellingen (verzekeraars en pensioenfondsen) en sectorale inrichters in opgeslagen. Deze aangiftes betreffen de registratie van de pensioentoezegging (groepsverzekering, bedrijfsplan, sectoraal plan,…), en de kenmerken ervan, de financiering van deze toezegging door de inrichter, de opgebouwde pensioenrechten van de aangeslotene en op termijn ook de uitbetaling van deze rechten.

  Tot nu toe verzamelde Sigedis gegevens betreffende pensioentoezeggingen voor werknemers. Vanaf 2013, worden ook de regelingen voor zelfstandigen aangegeven (de VAPZ en RIZIV-overeenkomsten).

  Andere regelingen voor zelfstandigen (bv. groepsverzekeringen, verzekeringen voor zelfstandige bedrijfsleiders, individuele pensioentoezeggingen,...) vallen vanaf 2014 onder het toepassingsgebied van de databank.

   

  Wat vindt u terug op deze website?

  Ten eerste, stelt deze website alle nodige informatie om de DB2P-aangiftes te verrichten ter beschikking van de aangevende entiteiten (meestal verzekeraars en pensioenfondsen, maar in sommige gevallen ook de sectorale inrichters).

  Ten tweede, vinden werkgevers en vennootschappen er ook informatie terug om toegang tot de toepassing te krijgen, er de gegevens van hun pensioendossier te raadplegen en, indien nodig, er op te reageren.  We publiceren eveneens de nodige informatie voor de werkgevers die individuele toezeggingen die ze intern financieren (d.w.z. die niet geëxternaliseerd worden bij een pensioeninstelling) moeten aangeven.

  Maar deze databank is ook belangrijk voor de aangeslotenen bij die pensioentoezeggingen. Zij zullen er op termijn hun opgebouwde rechten in kunnen raadplegen en er hun eventuele “vergeten” pensioenrechten in kunnen opsporen… Dit zal mogelijk zijn wanneer alle gegevens verzameld en gecontroleerd zijn. Een onlinedienst die iedereen toelaat zijn individuele pensioenrechten te raadplegen wordt momenteel ontwikkeld en wordt verwacht in 2016. Alle informatie hieromtrent wordt uiteraard tijdig op deze website gepubliceerd.