DB2P - Wijninckxbijdrage
FR NL
Welkom  >  Werkgever en vennootschap  >  Werkgever en vennootschap  >  Wijninckxbijdrage

WIJNINCKXBIJDRAGE

 1. De Wijninckxbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op uw stortingen voor het aanvullend pensioen. Ze wordt toegepast voor bepaalde werknemers en zelfstandigen met een hoge aanvullende pensioenopbouw.

  Sinds 2019 is de berekening van de Wijninckxbijdrage gewijzigd. De huidige formule is niet meer dezelfde als die voor de bijdragejaren 2012 tot 2018.

   

   

 2. Hoe wordt de Wijninckxbijdrage berekend sinds 2019?

  De vaststelling van de bijdrage gebeurt nu in twee stappen:

  1. Eerst kijken we of er een bijdrage verschuldigd is. De bijdrage is verschuldigd voor een werknemer of zelfstandige als de som van zijn wettelijk én aanvullend pensioen hoger is dan de wettelijke pensioendoelstelling. We nemen de situatie op 1 januari van het voorbije jaar. We kijken dus niet meer enkel naar de aanvullende pensioenopbouw van het afgelopen jaar, maar de naar de volledige pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend) tot afgelopen jaar.
  2. Als voor een bepaalde aangeslotene de volledige pensioenopbouw hoger is dan de wettelijke grens, dan moet u een bedrag betalen dat gelijk is aan 3% van uw aandeel in zijn aanvullende pensioenopbouw van het afgelopen jaar.

    

  Sigedis berekent de bijdrage volgens de wettelijke bepalingen en de instructies van de RSZ en RSVZ.

  De berekening is gebaseerd op de informatie die aanwezig is in de databank aanvullende pensioenen (db2p) op 1 oktober van het bijdragejaar. De informatie over uw onderneming is aangeleverd door uw verzekeraar of pensioenfonds. Verzekeraars en pensioenfondsen bezorgen ons jaarlijks een overzicht van de pensioenopbouw op 1 januari voor elke werknemer en zelfstandige met een aanvullend pensioen.

 3. Waar vindt u meer informatie?

  Meer informatie over de Wijninckxbijdrage sinds 2019 kan u nalezen in ‘WB vanaf 2019: documentatie werkgevers’ 

 4. U moet betalen, hoe kan u de berekening nakijken?

  U kan de details van de berekening en de gebruikte parameters controleren via de onlinedienst ‘db2p voor werkgevers’ op het portaal van de sociale zekerheid.

   

  Ook de onlinedienst is sinds 2019 aangepast. De berekening van de verschuldigde bijdragen voor de jaren 2012 tot 2018 blijft uiteraard ook beschikbaar. Meer informatie over de berekeningswijze voor de bijdragejaren 2012 tot 2018, vindt u in het document ‘DB2P voor werkgevers: documentatie’ (beschikbaar op db2p.be/nl/mogelijkheden).

 5. Documenten