DB2P - Wijninckxbijdrage
FR NL
Welkom  >  Werkgever en vennootschap  >  Werkgever en vennootschap privé-sector  >  Wijninckxbijdrage

WIJNINCKXBIJDRAGE

  1. Sinds 1 januari 2019 is de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage, de zogenaamde "Wijninckxbijdrage", opgenomen in de definitieve regeling, de "fase 2". In de praktijk voorziet "fase 2" altijd in een speciale bijdrage voor "hoge" aanvullende pensioenen. Deze bijdrage zal echter niet meer op dezelfde wijze worden bepaald of berekend als in "Fase 1".