DB2P - Verwerking van de aangifte
FR NL
Welkom  >  Pensioeninstelling  >  Regelingen voor werknemers  >  Verwerking van de aangifte

VERWERKING VAN DE AANGIFTE

 1. Aangiftes via batch
  1. De antwoordbestanden en de ontvangstbevestiging worden in de folder OUTTEST geplaatst voor de aangiftes in simulatie en OUT voor de aangiftes in productie.

  2. De verschillende stappen
   1. Stap 1 : de controles van Smals en de ontvangstbevestiging

    Batchaangiftes dienen overgemaakt te worden aan de integrator van de Sociale Zekerheid (Smals). Smals voert in eerste instantie een aantal controles (bestandsnaam, handtekeningbestand, …) op de ontvangen aangiftebestanden uit. Op basis hiervan wordt een positieve of negatieve ontvangstbevestiging verzonden:

    • Een negatieve ontvangstbevestiging betekent dat het bestand wordt afgewezen. Het aangiftebestand wordt in dit geval niet behandeld.
    • Een positieve ontvangstbevestiging is het bewijs dat uw aangifte is ontvangen en aan de vormelijke criteria voldoet. Het aangiftebestand wordt verwerkt.

    De ontvangstbevestiging van de integrator wordt samen met een handtekeningbestand en een GO-bestand overgemaakt.

    FO.ACRF.999999.20110701.00001.T

    FS.ACRF.999999.20110701.00001.T

    GO.ACRF.999999.20110701.00001.T

    Deze bestandsnamen hebben de volgende structuur:

    Eerste deel van de naam:

    FO: bestand dat de ontvangstbevestiging bevat

    FS: handtekeningbestand

    GO: leeg bestand dat aangeeft dat de ontvangstbevestiging door de ontvanger kan worden verwerkt

    Tweede deel van de naam:

    ACRF: geeft de inhoud van het bestand weer; “ACRF” geeft aan dat het een ontvangstbevestiging betreft en géén inhoudelijk antwoordbestand

    Derde deel van de naam:

    999999: dit is het verzendernummer van Smals

    Vierde deel van de naam:

    20110701: dit is de creatiedatum van het bestand in de vorm JJJJMMDD

    Vijfde deel van de naam:

    00001: betreft een nummer dat door Smals is gekozen en op een unieke wijze de naam van het bestand aangeeft, per creatiedatum en per omgeving

    Zesde deel van de naam:

    geeft de werkomgeving aan

    «R» wordt gebruikt voor productie

    «T» wordt gebruikt voor simulatie

    Voor de deelnemende entiteit is het element ReceptionResult van belang. De eventuele anomalie wordt in dit element in het veld ErrorID opgenomen.

   2. Stap 2: Verwerking door de KSZ

    In een tweede stap worden de aangiftebestanden behandeld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Deze voert eveneens een reeks controles op de bestanden uit (conform met het XSD-schema, de identiteit van de afzender, ...).

    Een bestand kan worden aanvaard door Smals, maar worden geweigerd door de KSZ. Als dit het geval is stuurt de KSZ, via Smals, aan de aangevende entiteit een negatief antwoordbestand. Het antwoordbestand dat door de KSZ wordt verzonden is als volgt gestructureerd: 

     

    Het root element SecondPillarPensionDeclarationsResponseFile bevat een aantal subelementen zoals Status, AdministrativeData en DeclarationResponses. In het element Status wordt de reden weergegeven van de weigering van het bestand door de KSZ.

    Het element Status bevat de subelementen Value, Code, Description en Information. Value geeft een globale status van de verwerking van het inputbestand weer. Code bevat de code die de status van de verwerking van het inputbestand aanduidt. Description is een optioneel veld dat de code beschrijft. Information is een optioneel veld dat meer gedetailleerde informatie betreffende de status van de verwerking bevat.

    Als de bestanden geaccepteerd worden door de KSZ, stuurt deze de bestanden door aan Sigedis, zonder een antwoordbestand te versturen.

   3. Stap 3: Verwerking door Sigedis

    In derde instantie wordt het bestand door Sigedis verwerkt. Opnieuw kunnen de uitgevoerde controles leiden tot een verwerping van het bestand (bijvoorbeeld als gevolg van een blokkerende anomalie in AdministrativeData: DeclarationFileId al gebruikt voor een ander bestand, waarde voor Environment in strijd met de aangifte-omgeving, ...)

    In het geval van een blokkerende anomalie, stuurt Sigedis u - via Smals - een negatief antwoordbestand. De reden voor de verwerping wordt beschreven in het element AnomalyList onder het omvattende element DeclarationResponses.

    Wanneer het bestand geaccepteerd wordt door Sigedis, wordt elke aangifte afzonderlijk geanalyseerd. In elk van deze aangiftes kunnen anomalieën worden opgespoord. Als dit effectief het geval is, zal dit worden vermeld in het antwoordbestand. U vindt hier de lijst van mogelijke anomalieën.
     

    De antwoordbestanden worden in XML-formaat overgemaakt. De technische beschrijving van dit formaat gebeurt in zogenaamde XSD (XML Schema Definiton) bestanden.

    De antwoordbestanden worden - net als de aangiftebestanden - overgemaakt samen met een handtekeningbestand en een leeg bestand.

    De bestandsnamen hebben de volgende structuur:

    FO.RE2P.999999.20110701.00001.R.1.1 of CO.RE2P.999999.20110701.00001.R.1.1

    FS.RE2P.999999.20110701.00001.R.1.1

    GO.RE2P.999999.20110701.00001.R.1

    Eerste deel van de naam:

    FO: niet-gecomprimeerd antwoordbestand

    CO: gecomprimeerd antwoordbestand

    FS: handtekeningbestand

    GO: leeg bestand dat aangeeft dat het antwoordbestand door de ontvanger kan worden verwerkt

    Tweede deel van de naam:

    RE2P: geeft de inhoud van het bestand weer; “RE2P” geeft aan dat het een antwoordbestand van DB2P betreft

    Derde deel van de naam:

    999999: dit is het verzendernummer van Smals

    Vierde deel van de naam:

    20110701: dit is de creatiedatum van het bestand in de vorm JJJJMMDD

    Vijfde deel van de naam:

    00001: betreft een nummer dat door Smals is gekozen en op een unieke wijze de naam van het bestand aangeeft, per creatiedatum en per omgeving

    Zesde deel van de naam: geeft de werkomgeving aan

    «R» wordt gebruikt voor productie

    «T» wordt gebruikt voor test/simulatie

    Zevende deel van de naam:

    1: geeft het aantal delen van het bestand aan

    Achtste deel van de naam:

    1: geeft het nummer van het deel aan

  3. Beschrijving van de anomalieën
   1. Foutcodes ontvangstbevestiging

    Op het portaal van de sociale zekerheid vindt u een omschrijving van de ontvangstbevestiging en de lijst van mogelijke foutcodes (ACRF).

    Via de link “Bijlage”, kan u de volledige foutcodeslijst downloaden onder verschillende formaten (menu links, View, Download, selecteer bijlage 30 in de lijst, neem de meest recente versie).

   2. Foutcodes KSZ

    In dit document vindt u de foutcodes gebruikt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

   3. Anomalieen DB2P

    In een aangifte kunnen verschillende anomalieën (fouten of onregelmatigheden) gedetecteerd wordenSigedis zal in haar antwoord beschrijven welke anomalieën gedetecteerd werden. Elke anomalie wordt beschreven aan de hand van een aantal attributen en sub-elementen. Hieronder kan u de lijst raadplegen van de mogelijke anomalieën.

    1. Anomalieën DB2P

     Versie 01.19 van de anomalielijst hoort bij versie 01.16 van de WAP instructies.

     De technische beschrijvingen van de anomalieën zullen vooral nuttig zijn voor de entiteiten die per batch wensen aan te geven. Maar ook in de portaaltoepassing zullen de foutmeldingen getoond worden met dezelfde unieke codeen dezelfde toelichtingen (Explanation) als deze in de anomalielijst.

     De anomalieën die gedetecteerd kunnen worden bij de identificatieprocedure worden weergegeven in het veld IndividualResult bij het blok Identifications in het antwoord op uw aangifte.

      

    2. Andere regelingen voor werknemers (Andere WAP)

     Versie AWAP 01.10 van de anomalielijst hoort bij de aangifte-instructies versie Andere WAP en VAPW 01.06.

      

  4. Antwoordtijd

   De verwerking van de aangifte in de productieomgeving neemt normaal gezien 48u in beslag. In productie wordt een aangifte(bestand) in principe binnen twee dagen verwerkt. Indien u na een week geen antwoordbestand gekregen heeft, raden wij u aan om telefonisch contact met ons op te nemen op het nummer 02/290 28 41 (tussen 7 en 20 uur) of via het contactformulier.

 2. Aangiftes via de online toepassing

  Via de online toepassing wordt na bevestiging van de aangifte in het overzichtsscherm, een XML-formaat van de aangifte gegeneerd en doorgestuurd naar de KSZ. Na verwerking door de KSZ wordt het XML-bestand doorgestuurd naar de (backend van) de DB2P-toepassing bij Sigedis. Dit proces verloopt asynchroon. Dit betekent dat het tot 48 uur kan duren vooraleer een aangifte geconsulteerd kan worden.

  De enige uitzondering op deze regel is de online aangifte van mandaten en gebruikersrechten (SetDelegation, SetUserGroup, SetAuthorization en AddRegistrantId). Deze online aangiftes worden rechtstreeks in de DB2P-databank geregistreerd.

  1. Beschrijving van de anomalieën

   In een aangifte kunnen verschillende anomalieën (fouten of onregelmatigheden) gedetecteerd wordenSigedis zal in haar antwoord beschrijven welke anomalieën gedetecteerd werden. Elke anomalie wordt beschreven aan de hand van een aantal attributen en sub-elementen (zie sectie 4.5 van de aangifte-instructies). Hieronder kan u de lijst raadplegen van de mogelijke anomalieën.

   1. Anomalieën DB2P

    Versie 01.19 van de anomalielijst hoort bij versie 01.16 van de WAP instructies.

    De technische beschrijvingen van de anomalieën zullen vooral nuttig zijn voor de entiteiten die per batch wensen aan te geven. Maar ook in de portaaltoepassing zullen de foutmeldingen getoond worden met dezelfde unieke codeen dezelfde toelichtingen (Explanation) als deze in de anomalielijst.

    De anomalieën die gedetecteerd kunnen worden bij de identificatieprocedure worden weergegeven in het veld IndividualResult bij het blok Identifications in het antwoord op uw aangifte.

     

   2. Andere regelingen voor werknemers (Andere WAP)

    Versie AWAP 01.10 van de anomalielijst hoort bij de aangifte-instructies versie Andere WAP en VAPW 01.06.