DB2P - Wetgeving
FR NL

WETGEVING

 1. Oprichting databank

  • De databank aanvullende pensioenen werd opgericht door:
  Art. 305 en 306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006, B.S. 28-12-2006
   
  • Toevoeging van de doelstelling controle bijzondere RSZ(-PPO)-inhouding van 8,86%:
  Art. 69 van de Programmawet van 23 december 2009, B.S. 30-12-2009
   
  • De concrete inhoud van de databank wordt verder uitgewerkt in het:
  Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van art. 306 van de Programmawet, B.S. 16-5-2007.
   

  Doelstellingen van de databank

  • Controle 80%-grens
  Art. 59 en 60 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, B.S. 30-7-1992

  Art. 34 en 35 van het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992, B.S. 13-9-1993
   
  • Sociale controle WAP en WAPZ
  Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, B.S. 15-5-2003.

  Koninklijk Besluit van 14 november 2003 tot uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, B.S. 14-11-2003.

  Koninklijk Besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels, B.S. 14-11-2003.

  Programmawet (I) van 24 december 2002, B.S. 31-12-2002.

  Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen, B.S. 20-2-2007.

  Koninklijk Besluit van 15 december 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale pensioenovereenkomsten, B.S. 9-1-2004.
   
  Programmawet van 22 juni 2012, B.S. 26/06/2012.
   
  • Controle RSZ-inhouding
  Art. 38, §3ter, 1ste lid van de Wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S. 2-7-1981.
   
  • Overname informatieverplichtingen
  Maatregel 44 van het Generatiepact van 11 oktober 2005.

  Art. 26 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, B.S. 15-5-2003.

  Art. 48, § 4 van de Programmawet (I) van 24 december 2002, B.S. 31-12-2002.
   
  • Unieke aangifte aanvullende pensioenuitkeringen
  Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, B.S. 27-08-1994.

  Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, B.S. 31-03-1994.
   

  Andere relevante wetgeving

  Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, B.S. 22-2-1990.

  Koninklijk Besluit van 15 oktober 2004 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen, B.S. 14-12-2004.

  Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, B.S. 10-11-2006.

  Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, B.S. 15-01-1969.

  Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit, B.S. 14-11-2003.

  Wet van 9 juli 1975 betreffende controle der verzekeringsondernemingen, B.S. 29-7-1975.

  Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen, B.S. 6-2-2001.

  Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, B.S. 5-2-2003.

  Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, B.S. 6-2-2001.